Hvem er vi?

"Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap - utkantens akademi, ble stiftet for å kunne bringe høyt kvalifiserte fagfolk til Melbu - til inspirasjon for landsdelens folk.

Grunnpilaren i Nordland Akademi sin virksomhet er formidling av kunst, kultur og kunnskap til og fra landsdelen. "

Kveldsakademi om nordnorsk språk og dialektar

Øystein A. VangsnesHadsel kirke onsdag 26. mars, kl 1900. 100 kr inngang.

«Nordnorsk språktoleranse og sjølvkjensle»

Øystein A. Vangsnes er professor i nordisk språkvitskap ved UiT Noregs arktiske universitet. Han er ekspert på grammatisk variasjon i nordiske dialektar og har samla talemålsmateriale frå mellom anna  mange nordnorske dialektar.

Velkommen på Litteraturseminar

Under Sommer-Melbu arrangeres litteraturseminar fra fredag 4. til søndag 6. juli. Seminaret bærer tittelen
Å dikte Norge  - litteraturens betydning for nasjonsbyggingen.
Forfatterstemmen ved årets litteraturseminar er Edvard Hoem.

Takk Lars Andreas

«Og det var ingen natt» sa Lars Andreas Larssen i det han reiste fra sitt hjertekammersted Melbu, etter nok en døgnvill sommer med kabaret, konserter og filosofi i skjønn forening med mektige fjell, hav og mennesker med store visjoner om kunst og kultur i utkant-Norge. Kreative møter mellom mennesker fra alle samfunnslag. En levende drøm som Lars Andreas var med på å skape, og som vi i dag gjør vårt beste for å føre videre. 

Det som etterhvert ble festivalen Sommer-Melbu og Nordland Akademis største kultursatsning i over 25 år, hadde ikke vært det samme uten engasjementet til Lars Andreas Larssen. 

Velkommen på frivilligfest!

Nordland Akademi ønsker på denne måten å takke for innsatsen under fjorårets Sommer-Melbu. Det blir underholdning og god mat med drikke til. Det skal være åpen scene: Påmelding til tor@hadsel.frivilligsentral.no. Smakebiter fra programmet til Sommer-Melbu 2014 presenteres. Har du stekt vafler, solgt billetter, vært ryddehjelp, malt ansikter, eller på annet vis vært med på å bidra under fjorårets festival, er du hjertelig velkommen! Festen vil være i Melbu Samfunnshus 7. februar, og starter klokka 19. Arrangementet er gratis. Bindende påmelding innen mandag 3. februar: Ta kontakt på tlf 761 57 766. Ta med godt humør! 

Sommer-Melbu 2014

Sommer-Melbu 2014 arrangeres fra fredag 4. til lørdag 12. juli 2014. Årets tema er "Kunsten, livet og nasjonen". Temaet har sitt utgangspunkt i grunnslovsjubileet: 17. mai 2014 er det 200 år siden Norges Grunnlov ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Dette vil sette sitt preg på årets festival. Velkommen!

Kveldsakademi om stjernemonumenter

Fredag 17. januar kl 1900 arrangeres Kveldsakademiet i Hadsel kirke i forbindelse med Solmøte 18-19 januar.

 

Som en oppfølger etter fjorårets enormt populære foredrag fra Reidar Bertelsen, vil tema denne kvelden være Stjernemonumenter/trekantanlegg. Foredragsholder er Ellen Grav Ellingsen, førstekonsulent ved NTNU Vitenskapsmuseet -seksjon for arkeologi og kulturhistorie.  

 

I Kulturminneparken ved Hadsel Kirkested finnes et stjernemonument i form av en nærmere to meter høy bautastein datert til jernalderen, omkring år 500 e.kr. Det som er spesielt, er at når sola kommer tilbake etter mørketida, så er det på toppen av denne steinen og på en gravhaug i bakkant at sola skinner først.

Fra arkivet

Ulikhet som samfunnsonde ved Ottar Brox, forsker og forfatter

Last ned foredraget her (.doc)

Offentlig støttet av

Pålogging

Laget med Drupal, et publiseringssystem for nettsider basert på fri programvare