Hvem er vi?

"Nordland Akademi for Kunst og Vitenskap - utkantens akademi, ble stiftet for å kunne bringe høyt kvalifiserte fagfolk til Melbu - til inspirasjon for landsdelens folk.

Grunnpilaren i Nordland Akademi sin virksomhet er formidling av kunst, kultur og kunnskap til og fra landsdelen. "

Sommer-Melbu 2014

Kommunesammenslåing - size matters?

I Kveldsakademiet 7. mai tar Nordland Akademi tak i debatten rundt kommunesammenslåing i Norge, med blikk på Vesterålen og med direkte innslag fra danske erfaringer.

Nordland Akademi legger opp til at dette er et faglig innspill i debatten og oppfordrer både politikere og folk flest fra hele Vesterålen til å komme og diskutere dette aktuelle temaet. Man spør: Står lokaldemokratiet på spill, eller får det en fastere grunn å stå på? Er det bare størrelsen det kommer an på?

Kveldsakademi om nordnorsk språk og dialektar

Øystein A. VangsnesHadsel kirke onsdag 26. mars, kl 1900. 100 kr inngang.

«Nordnorsk språktoleranse og sjølvkjensle»

Øystein A. Vangsnes er professor i nordisk språkvitskap ved UiT Noregs arktiske universitet. Han er ekspert på grammatisk variasjon i nordiske dialektar og har samla talemålsmateriale frå mellom anna  mange nordnorske dialektar.

Velkommen på Litteraturseminar

Under Sommer-Melbu arrangeres litteraturseminar fra fredag 4. til søndag 6. juli. Seminaret bærer tittelen
Å dikte Norge  - litteraturens betydning for nasjonsbyggingen.
Forfatterstemmen ved årets litteraturseminar er Edvard Hoem.

Takk Lars Andreas

«Og det var ingen natt» sa Lars Andreas Larssen i det han reiste fra sitt hjertekammersted Melbu, etter nok en døgnvill sommer med kabaret, konserter og filosofi i skjønn forening med mektige fjell, hav og mennesker med store visjoner om kunst og kultur i utkant-Norge. Kreative møter mellom mennesker fra alle samfunnslag. En levende drøm som Lars Andreas var med på å skape, og som vi i dag gjør vårt beste for å føre videre. 

Det som etterhvert ble festivalen Sommer-Melbu og Nordland Akademis største kultursatsning i over 25 år, hadde ikke vært det samme uten engasjementet til Lars Andreas Larssen. 

Velkommen på frivilligfest!

Nordland Akademi ønsker på denne måten å takke for innsatsen under fjorårets Sommer-Melbu. Det blir underholdning og god mat med drikke til. Det skal være åpen scene: Påmelding til tor@hadsel.frivilligsentral.no. Smakebiter fra programmet til Sommer-Melbu 2014 presenteres. Har du stekt vafler, solgt billetter, vært ryddehjelp, malt ansikter, eller på annet vis vært med på å bidra under fjorårets festival, er du hjertelig velkommen! Festen vil være i Melbu Samfunnshus 7. februar, og starter klokka 19. Arrangementet er gratis. Bindende påmelding innen mandag 3. februar: Ta kontakt på tlf 761 57 766. Ta med godt humør! 

Fra arkivet

Ulikhet som samfunnsonde ved Ottar Brox, forsker og forfatter

Last ned foredraget her (.doc)

Offentlig støttet av

Pålogging

Laget med Drupal, et publiseringssystem for nettsider basert på fri programvare